Till innehåll på sidan

Revision- och granskningstjänster

Utgångna ramavtal

Området omfattar sex (6) delområden med liknande struktur och vissa gemensamma dokument.

Se vår informationsfilm för att få tips om hur du bäst kan nyttja ramavtalet.

 

 • Avtalsuppföljning

  Ramavtalet omfattar tjänster inom revision- och granskning för uppföljning av avtal. Med det avses granskning av, men inte begränsat till, följande typer av tjänster: Avtal och avtalsefterlevnad såsom exempelvis uppfyllelse....


 • Finansiell revision

  Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för Finansiell revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster: Översiktlig granskning enligt ISRE 2400 eller....


 • Forensic

  Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för området Forensic. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster: Kontroll av eventuellt inträffade eller misstänkta....


 • Internrevision

  Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för Internrevision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster: Granskning i form av internrevision. Granskning av projekt. Quality....


 • IT-revision

  Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för IT-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster: IT-styrning såsom strategier, organisation och leveransmodeller. Ledningssystem....


 • Miljö och hållbarhet

  Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för uppföljning av Miljö och Hållbarhet. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster: Granskning avseende....


Senast ändrad: 2020-10-28