Till innehåll på sidan

Administrativa system

Utgångna ramavtal

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarade tidigare för att upphandla ramavtal med systemstöd för generella administrativa processer, se vidare förstudie inom området administrativa system. Motsvarande system och lösningar kan nu avropas från ramavtal inom området Programvarulösningar och/eller Operatörstjänst för elektroniska meddelanden.

 • Beslutsstödsystem(BI-system)

  Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod. De statliga ramavtalen för Beslutsstödsystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning....


 • E-handelstjänst 2010

  Ramavtalen är inte längre avropsbara. Nya ramavtal som gäller E-handelstjänst har kunnat avropas från maj 2018. Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller beställnings-, leverans- som fakturahanteringsprocessen,....


 • E-handelstjänst 2015

  Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras....


 • Ekonomisystem

  Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod. Ramavtalet Ramavtalet omfattar ekonomisystem inklusive tillhörande tjänster. Ekonomisystemet ska dessutom kunna integreras....


 • Ekonomisystem som tjänst

  Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod. Ramavtalet Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen....


 • Oberoende konsulttjänster

  Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod. Ramavtalet Ramavtalen gäller kvalificerade konsulttjänster knutna till avropberättigades it-stöd för....


 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via Peppol:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering....


 • Personalsystem

  Ramavtalet är inte längre avropbart. Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Giltighet Avropsavtal/kontrakt kan vara giltiga åtta år efter att....


 • Skanningtjänst (leverantörsfakturor)

  Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod. Ramavtalet Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. Ekonomistyrningsverket....


Senast ändrad: 2017-12-19