IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

  • IT-konsulttjänster - IT-konsultlösningar

    IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test, d.v.s. samtliga kompetensområden. Ramavtalet....

  • IT-konsulttjänster - Verksamhetens IT-behov

    Delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade....

  • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

    Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, som levereras till Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds....

Letar du efter Bemanningstjänster?