IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

Utöver avrop på ramavtal IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov och IT-konsulttjänster Resurkonsulter, region Södra hänvisar Statens inköpscentral till andra ramavtal som i olika utsträckning omfattar olika typer av konsulter innom IT. Läs mer här.

  • IT-konsulttjänster

    OBS! Notera att de avropsberättigade myndigheter som omfattas av befintliga ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter - region Södra, inte kan avropa från detta ramavtal förrän fr.o.m. 2022-10-15. OBS! för avrop enligt....

  • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

    Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande....

Letar du efter Bemanningstjänster?