IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

IT-konsulttjänster består av 5 (fem) delområden; Verksamhetens IT-behov, Ledning av IT-projekt, Säkerhet i IT och IT-projekt, Arkitektur och utveckling samt IT-konsultlösningar(helhet).

Avropsform: Särskild fördelningsnyckel och Förnyad konkurrensutsättning

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

 • Delområde 1, Verksamhetens IT-behov

  Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under....

 • Delområde 2, Ledning av IT-projekt

  Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under....

 • Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt

  Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under....

 • Delområde 4, Arkitektur och utveckling

  Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under....

 • Delområde 5, IT-konsultlösningar

  Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under....

Letar du efter Bemanningstjänster?