Till innehåll på sidan

IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

För mer information se kort Snabbguide här.

IT-konsulttjänster består av 5 (fem) delområden; Verksamhetens IT-behov, Ledning av IT-projekt, Säkerhet i IT och IT-projekt, Arkitektur och utveckling samt IT-konsultlösningar(helhet).

Avropsform: Särskild fördelningsnyckel och Förnyad konkurrensutsättning

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

 • Delområde 1, Verksamhetens IT-behov

  Delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade....


 • Delområde 2, Ledning av IT-projekt

  Delområde Ledning av IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom Ledning och Styrning (Projektledning med mera.). Ramavtalet innehåller en så kallad kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade rollerna....


 • Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt

  Delområde Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade rollerna IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg....


 • Delområde 4, Arkitektur och utveckling

  Delområde Arkitektur och utveckling omfattar resurskonsulttjänster inom Systemutveckling, Systemförvaltning, IT-arkitekter och Test. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade....


 • Delområde 5, IT-konsultlösningar

  Delområde IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test, det vill....


Senast ändrad: 2024-04-02