IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

 • IT-konsulttjänster - IT-konsultlösningar

  Delområde IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test, d.v.s. samtliga....

 • IT-konsulttjänster - Säkerhet i IT och IT-projekt

  Delområde Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade rollerna IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg....

 • IT-konsulttjänster - Verksamhetens IT-behov

  Delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet. Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, som levereras till Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds....

Letar du efter Bemanningstjänster?