Till innehåll på sidan

Kaffe- och vattenautomater

Detta ramavtalsområde omfattar tre delområden och inom området kan kaffeautomater, vattenautomater och varor till dessa avropas. Det går att hyra eller köpa automater. Det går att avropa serviceavtal kopplat till hyra och/eller köp av automater.

Delområde 1, Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster (rangordning)
Delområde 2, Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster (rangordning)
Delområde 3, Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster (förnyad    konkurrensutsättning)

Senast ändrad: 2024-04-09