Managementtjänster

  • Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

    Ramavtalsområdet Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Vid avrop används förnyad konkurrensutsättning. Tjänsterna omfattar kvalificerade....

  • Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning

    Ramavtalen avser tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Vidare ingår strategisk kompetensförsörjning. Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform. Ramavtalen ger myndigheterna tillgång till tjänster....

  • Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

    Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén. Förnyad konkurrensutsättning gäller....