Tomelilla - Dagkonferens

  • Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

    Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. Angivna priser är exklusive moms.