Till innehåll på sidan

Rekryteringstjänster

Med rekryteringstjänster avses rekrytering av fyra typer av personalkategorier; chefer, IT-chefer och IT-specialister, kontorspersonal, kontorspersonal volymrekrytering och spetskompetens.

 

 • Rekrytering av chefer (förnyad konkurrensutsättning)

  Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning)Delområde rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning) Delområde....

 • Rekrytering av IT-chefer och IT-specialister (förnyad konkurrensutsättning)

  Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning)Delområde rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning) Delområde....

 • Rekrytering av kontorspersonal (rangordning)

  Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning)Delområde rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning) Delområde....

 • Rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning)

  Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning)Delområde rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning) Delområde....

 • Rekrytering av spetskompetens (förnyad konkurrensutsättning)

  Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning)Delområde rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering (förnyad konkurrensutsättning) Delområde....