Till innehåll på sidan

Revision- och granskningstjänster

  • Revision- och granskningstjänster

    Området omfattar sex (6) delområden med liknande struktur och vissa gemensamma dokument. Se vår informationsfilm för att få tips om hur du bäst kan nyttja ramavtalet.  

  • Revision- och granskningstjänster Fr.o.m. 2024-03-02

    Området omfattar fem (5) delområden med liknande struktur och vissa gemensamma dokument.Prisbilagor, information om Rangordning/FKU samt vägledning kommer inom kort.