Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster

Tidigare ramavtal

Här finns ramavtal gällande Tolkförmedlingstjänster.

  • Tolkförmedlingstjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende platstolkning och distanstolkning. Inom distanstolkning kan val göras av tolkning via skärm, telefon eller i av kunden anvisad lokal. Avistatolkning....