Till innehåll på sidan

Företagshälsovård

Tidigare ramavtal

Här finns ramavtal för bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

  • Företagshälsa

    Ramavtalet Företagshälsa omfattar Proaktiva tjänster och Reaktiva tjänster, samt övriga åtaganden som ingår i ramavtalet. Ramavtalet är ortsbaserat. Här gäller förnyad konkurrensutsättning som innebär....

  • Företagshälsovård

    Ramavtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom områdena främjande, förebyggandeoch rehabiliterande tjänster samt övriga åtaganden som ingår i ramavtalet. Avtalet är ortbaserat. Här gäller förnyad konkurrensutsättning som innebär att avrop ska föregås....

  • Glasögon

    Ramavtalsområdet omfattar bildskärms-och skyddsglasögon samt Extra glasögon (Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens....