Till innehåll på sidan

Arbetsplats och förvaring - Särskild fördelningsnyckel

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-07 - 2024-01-06 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-01-06

Detta delområde omfattar möbler till en kontorsarbetsplats som t.ex. arbetsbord, skärmar, ljudabsorbenter, förvaringsenheter, personlig förvaring och källsorteringsmöbler. Förvaring inom detta delområde är till största delen tillverkade i trä. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa t.ex. barnmöbler, möbler för hemmiljö och hörsalsmöbler. Det går inte heller att avropa specialsnickerier eller arkitekttjänster.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 500 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 500 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2023-10-25